ბესიკი
ოფიციალური სახელი:    ბესარიონ გაბაშვილი
დაბადების თარიღი:    1750
გარდაცვ. თარიღი:    4 თებერვალი, 1791  (41 წლის ასაკში)
დაკრძალვის ადგილი:    ქ. იასი, რუმინეთი
კატეგორია:    პოეტი


ბიოგრაფია

ქართველი პოეტი და პოლიტიკური მოღვაწე, თეიმურაზ II კარის მოძღვრის ზაქარია გაბაშვილის ვაჟი. მას ქართლ-კახეთის სამეფო კარზე კარგი განათლება მიუღია. ბესიკის პოეტური მემკვიდრეობა მრავალფეროვანია, - ეკუთვნის რამდენიმე პოემა, სახოტბო ოდები, სხვადასხვა ტიპის გასართობი ლექსები. მისი ლირიკული ლექსებიდან აღსანიშნავია: "სევდის ბაღს შეველ", "ტანო-ტატანო", "მე შენზე ფიქრმა მიმარინდა" და სხვ. მისი ლექსები, კერძოდ, XVIII საუკუნის II ნახევარში, სიმღერებად ვრცელდებოდა, რამაც დიდი პოპულარობა მოუპოვა. საგმირო-პატრიოტულ პოემაში "ასპინძისათვის" ოსმალო-ლეკთა ჯარზე გამარჯვების ამბავი გადმოსცა და ხოტბა შეასხა ქართველ გმირებს. ომის თემას ეხება აგრეთვე პოემა "რუხის ომი". მისი შემოქმედებისათვის დამახასიათებელია დახვეწილი ბგერწერა და მდიდარი მეტაფორული აზროვნება. 


მე შენი მგონე

ტანო ტატანო

ბულბული მოდის მწუხარებით

დედოფალს ანაზედ

ასპინძისათვის

სევდის ბაღს შეველ

მე მივხვდი მაგას შენსა ბრალებსა

მე შენმა ფიქრმა მიმარინდა

ცრემლთა ისხარნი

ჰაერი ცივ-ნამიანი

ვარდო სასურო

შავნი შაშვნი