დავით IV აღმაშენებელი (1073 - 24 იანვარი 1125)

 

ცხოვრება მეფეთ-მეფისა დავითისი