ჩვენს შესახებ
მისამართი:
ასათიანის ქუჩა 12
თბილისი
0177
საქართველო
ელ-ფოსტის გაგზავნა
დამატებითი ინფორმაცია:

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება! Allgeo.org წარმოადგენს "საერთაშორისო ინფორმაციული განვითარების ეროვნული ასოციაცია - სიგეა"-ს ინიციატივით დაფუძნებულ ვებ-გვერდს.
სიგეა არის არასამეწარმეო-არაკომერციული იურიდიული პირი, ქალაქ თბილისის საგადასახადო ინსპექციის რეგისტრაციის მოწმობის სერიის ნომრით 003745.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი იურიდიული პირის ფილიალი (წარმომადგენლობა) რეგისტრირებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 31-ე ან 28-ე მუხლის შესაბამისად და ჩართულია სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრში 29.02.2008-დან.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, უცხო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) ადგილსამყოფელის იურიდიული მისამართია ქალაქ თბილისის, ასათიანის ქუჩა 12, საფოსტო ინდექსია 0177.
სიგეა ჩართულია საქართველოს საწარმოთა და ორგანიზაციათა ერთიანი სახელმწიფო რეგისტრის ბაზაში და სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო ნომერი 20983045. გაცემული იდენტიფიკაციის ცნობის თარიღია 19.03.2008.
სიგეა-ს საქმიანობის მიზანია მსოფლიოში განვითარებული მოვლენების შესახებ ელექტრონული ინფორმაციის შექმნა და ინტერნეტში განთავსება, საქართველოში ელექტრონული კავშირების განვითარების ხელშეწყობა და ადამიანის უფლებების დაცვა.
ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს დალინკებული ვებგვერდების შინაარსზე, ასევე მოპოვებული ინფორმაციის ციტირების შემთხვევაში ინფორმაციის სიზუსტეზე. მიუხედავად Allgeo.org-ის ჯგუფის ძალისხმევისა, სიზუსტით იქნეს გამოსაქვეყნებელი მასალის შერჩევა,
შეცდომების აღმოჩენის ან საავტორო უფლებების დარღვევის შესაძლო შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ საიტის ადმინისტრაციას, რათა დაუყოვნებლად მოხდეს რეაგირება.
ვიმედოვნებთ Allgeo.org გაგიმარტივებთ თქვენს საქმიან თუ შემოქმედებით ცხოვრებას. გისურვებთ წარმატებებს!