ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი, თავის საუბედუროდ, თავის ისტორიას ივიწყებს. როგორც კაცად არ იხსენება ის მაწანწალა ბოგანა, ვისაც აღარ ახსოვს - ვინ არის, საიდან მოდის და სად მიდის, ისეც ერად სახსენებელი არ არის იგი, რომელსაც ღმერთი გასწყრომია და თავისი ისტორია არ ახსოვს.

ილია ჭავჭავაძე
 

იბერიულ მეფე მირიან III-მ ქრისტიანობა დააფუძნა როგორც ოფიციალური სახელმწიფო რელიგია 327 წელს
ბაგრატ III (960 - 7 მაისი 1014)
დავით IV აღმაშენებელი (1073 - 24 იანვარი 1125)
თამარ ბაგრატიონი (1160 - 1213), საქართველოს
მონარქი 1184 წლიდან, გიორგი III-ის ასულიერეკლე II - 1744-1762 წლებში კახეთის, 1762—1798 წლებში ქართლ-კახეთის მეფე

 

საქართველოს ისტორიის მოკლე მიმოხილვა

საქართველო ძვწ. აღ. XIV-IV ს.-ში

საქართველო ძვწ. აღ. IV-I ს.-ში

საქართველო ჩვწ. აღ. I-IV ს.-ში

საქართველო ჩვწ. აღ. VI-IX ს.-ში

საქართველო ჩვწ. აღ. IX-XII ს.-ში

საქართველო ჩვწ. აღ. XII-XV ს.-შიქართლის ცხოვრება

ქართლის ცხოვრება - ძველი ქართული საისტორიო თხზულებათა კრებული, ფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის ძირითადი წყაროქართველი ერის ისტორია

ქართველი ერის ისტორია - ივანე ჯავახიშვილიმოქცევაჲ ქართლისაჲ

მოქცევაჲ ქართლისაჲ - ჩვენამდე მოღწეული ერთ-ერთი პირველი ქართული ისტორიულ-ჰაგიოგრაფიული ხასიათის თხზულებასაქართველოს ისტორიის ნარკვევი

საქართველო უძველეს ხანაში (ძვ. წ. III ს-მდე)

ქართული სახელმწიფოები გვიანანტიკურ პერიოდში (ძვ.წ. III - ახ.წ. V სს-ში)

საქართველო ადრეფეოდალურ ხანაში (VI-X სს.). ქართველი ერის ჩამოყალიბება

საქართველო განვითარებული ფეოდალიზმის ხანაში (XI - XIII ს-ის პირველი მეოთხედი)

ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური დაშლა (XIII - XV სს.)

საქართველო ფეოდალური ურთიერთობების სტაგნაციის ხანაში (XVI - XVII სს.)

საქართველო XVIII საუკუნეში. ფეოდალიზმის რღვევის დასაწყისი

საქართველოს გაერთიანება რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში (1801 - 1878 წწ.)

კაპიტალიზმის განვითარება საქართველოში. ეროვნული და სოციალურ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის შემდგომი ეტაპები (XIX ს-ის შუა ხანები - 1917 წ.)

საქართველოს დამოუკიდებლობის დროებითი აღდგენა და რუსეთის მიერ მისი ხელახალი დაპყრობა (1918 - 1921 წწ.)

საქართველო 1921 - 1945 წლებში

საქართველო 1946 - 1992 წლებში. საბჭოთა სისტემის კრიზისი. სსრ კავშირის დაშლა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა.წიგნები

საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან XIX საუკუნის დამდეგამდე

საქართველოს პირველი რესპუბლიკანარკვევები

ქართული დიპლომატიის ისტორია

რომაელ-იბერიელთა ჯარების რაოდენობის შესახებ (ძვ.წ.აღ.65 წ.)

მიტროპოლიტი ანანია ჯავარიძე - საქართველოს სახელმწიფო და საეკლესიო საზღვრები ფარნავაზიან და ბაგრატიონ მეფეთა მმართველობის ეპოქაში და მისი არასწორი ასახვა "Православная Энциклопедия"-ს ტომეულებში

ოსების ჩამოსახლება ქართლში და ქართველების ამაგი და ღვაწლი მათზედ

თამაში "ამოუცნობი წარსულით" საეჭვო აწმყოსათვის - პასუხი ჩოჩიევს ოკეანის გაღმიდან

საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ნეშთი საქართველოში გადმოასვენეს

კაცობრიობის პირველი დამწერლობა, შუმერების ანბანი - ქართული ასომთავრული

გამოჩენილი ქართველი ქალები

როლანდ თოფჩიშვილი - ქართველთა ეთნიკური ისტორია და საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები

ოსების ჩამოსახლება ქართლში და ქართველების ამაგი და ღვაწლი მათზედ

ზურაბ რატიანი - წყაროთა ღაღადი ანუ პირიქითა საქართველო

სიმონ კილაძე - ვინ გადასცა სოჭის ოლქი რუსეთს

მარიამ ლორთქიფანიძე - აფხაზები და აფხაზეთი

თეიმურაზ გვანცელაძე - აფხაზური სამწიგნობრო ენის ქართულ გრაფიკაზე გადაყვანის ისტორიიდან

ალექსანდრე მანველიშვილი - რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა

საქართველოს მოპარული ისტორია - რა წერია წიგნში, რომელიც 1956 წელს კრემლის ბრძანებით დამალეს

საქართველოს რესპუბლიკა - როგორ მოიპარეს საქართველოს ისტორია

ქეთევან პავლიაშვილი - რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკა და მისი შედეგები აფხაზეთშიმითები და ლეგენდები

მითი ამირანზე

გიგოს გორა

ლეგენდა ღვინოზე

კახეთის ზღვა