თამარ მეფე (დ. დაახ. 1160 — გ. 1213, შესაძლოა 1210 ან 1207)

  ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი