ბიოგრაფია

X საუკუნის ქართველი ჰიმნოგრაფი. მის შესახებ ბიოგრაფიული ცნობები არ მოგვეპოვება. ავტორია მიქაელ მოდრეკილის "იადგარში" (978 – 988) მოთავსებული ვრცელი იამბიკური საგალობლისა "გალობანი ქრისტეჲს ნათლის ღებისანი და ჰაბო ისმაიტელყოფილისა ქართველისანი". მას ტაო-კლარჯეთის ლიტერატურული სკოლის წარმომადგენლად მიიჩნევენ.

წყარო: ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ. 5.- თბ., 1980.- გვ. 192


გალობანი ქრისტჱს ნათლისღებისანი და ჰაბო ისმაიტელ-ყოფილისა ქართველისანი