შენ უკვდავება

თუკი მიგელის,

შენი ღვაწლი თუ

არ არის კვეხნა, -

სპეტაკი ფერფლი

წმინდა სიმღერის -

უნდა დასტოვო,

პოეტო, ქვეყნად!


1959 წ.